Gratis frakt over 1 500,-
Klikk og hent sentralt i Drammen
Søk
Close this search box.

Betingelser og kjøpsvilkår

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

Partene

Selger er Klinikk Haukeland AS, org nr 817552552, Engene 116, 3012 Drammen, nettbutikk@klinikkhaukeland.no, og betegnes i det følgende som vi/oss/selger.

Kjøper er forbruker som foretar bestilling på selgers nettside eller gjennom annen direkte kontakt med selger over e-post, telefon eller annen fjernkommunikasjon, og betegnes i det følgende som du/deg/kjøper.

Bestilling og avtaleinngåelse

Avtale er inngått når du har gjennomgått alle trinn i vår bestillingsløsning, og etter at du har mottatt ordrebekreftelse fra oss.

Avtalen består av disse kjøpsbetingelsene, sammen med opplysninger i nettbutikken, bestillingsløsningen og ordrebekreftelsen.

Det er viktig at du kontrollerer ordrebekreftelsen straks etter at du mottar denne. Ved eventuelle feil, eller dersom du ikke mottar ordrebekreftelsen kort tid etter din bestilling, ber vi deg ta kontakt med vår kundeservice.

Andre vilkår kan avtales i tillegg til, eller i stedet for disse generelle kjøpsvilkårene, så fremt det ikke er i strid med ufravikelig forbrukerrett.

Pris

Den oppgitte prisen for varer og tjenester er den totale prisen du skal betale for varen. Fraktkostnader kommer i tillegg, og beregnes i bestillingsløsningen før betaling og avtaleinngåelse. Priser inkluderer merverdiavgift og alle andre eventuelle avgifter.

Betaling

Klarna

Vi bruker Klarna som leverandør av kassen vår. Dette innebærer at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og ordredetaljer til Klarna når siden med kassen er lastet opp, for at klarna skal håndtere ditt kjøp. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med

Klarna: Klarna sin personvernmerknad

Levering

Levering er skjedd når varen er mottatt av deg eller noen som mottar på dine vegne. Risikoen for varen går over på deg fra leveringstidspunktet.

Hvis ikke leveringstidspunkt står i bestillingsløsningen eller i ordrebekreftelsen, skal varen leveres senest 2-5 dager etter at du mottar ordrebekreftelsen. Varen leveres til den oppgitte adressen. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å endre leveringsadressen, så vil vi forsøke å hjelpe deg.

Retur/Angrerett

For å returnere en vare som du har kjøpt må du fylle ut returskjema som fulgte med varen. Du har 14 dagers returrett fra den dagen du mottar varen, som betyr at varen skal være kommet til butikken innen 14 dager etter at du har mottatt den. Du står selv ansvarlig for alle kostnader tilknyttet retursendingen.

Varen må være uåpnet, ubrukt og kan ikke være ødelagt eller skadet. Originalemballasjen må være slik den var når du mottok varen/e, og ikke åpnet. Returner alltid produkt i original-forpakningen. Varen skal være helt komplett, altså vil ikke et åpnet produkt eller bare deler av produktet bli akseptert ved retur.

Forsinkelse

Er varen ikke levert innen avtalt tid, ber vi om at du tar kontakt med oss og vi vil søke å finne en løsning så raskt som mulig. Er varen fremdeles ikke levert etter en rimelig tilleggsfrist, og dette ikke skyldes forhold på din side, kan du heve kjøpet.

For andre krav som du kan ha i henhold til forbrukerkjøpsloven kapittel 5, ber vi deg ta kontakt med vår kundeservice så snart som mulig etter opprinnelig avtalt leveringstidspunkt. Vi gjør oppmerksom på at enkelte krav, slik som krav på oppfyllelse eller heving, kan gå tapt dersom du venter urimelig lenge med å ta kontakt.

Reklamasjon og mangler

Om du oppdager en feil eller mangel ved et av våre produkter, ber vi om at du tar kontakt med kundeservice, så vi kan hjelpe deg. Det er viktig at du gir beskjed så raskt som mulig, helst skriftlig, og innen to måneder fra du oppdaget mangelen (reklamasjon).

Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Endringer

Skrive- eller tastefeil kan dessverre forekomme. I så fall vil vi informere deg så raskt som mulig etter å ha mottatt din bestilling, og du vil få valget mellom å heve kjøpet/avtalen eller å opprettholde kjøpet på nye og rettede vilkår.

Konfliktløsning

Vi ønsker å forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Merker
Merker
Produkttype
Produkttype
Hudtilstand
Hudtilstand